top of page
Image de STIL

Tout sa ou dwe konnen sou enskripsyon ak konkou admisyon sages-femmes lan ?

Dernière mise à jour : 27 août 2021

Nan yon nòt pou laprès, direksyon jeneral ministè sante piblik anonse rekritman yon nouvèl promosyon saj-fanm k ap fèt nan lokal «Institut National Supérieur de Formation de Sages-femmes (INSFSF) » ki tabli kòl nan nimewo 131, ri Monseigneur Guilloux, nan kè Pòtoprens oubyen sou sit entènèt yo


Enskripsyon yo ap komanse lendi 9 desanm lan pou l bout madi k ap 24 desanm lan soti 9h nan maten pou 9h nan aswè.


Lis Pyès w ap bezwen pou w enskri :

1) Ak de nesans oubyen ekstrè achiv ;

2) Bac II ;

3) Relve nòt (Bac II) ;

4) Sètifika bon vi ak mes ;

5) Matrikil fiskal ;

6) Kat idantifikasyon nasyonal ;

7) 2 foto idantite resan


Ou dwe prezante orijinal ak fotokopi pyès yo


Frè enskripsyon an se 1000 goud


Lis matyè k ap nan konkou admisyon an:

  1. Biyoloji

  2. Anatomi

  3. Fizyoloji

  4. Matematik

  5. Fizik

  6. Fransè

  7. Konesans jeneral

Konkou admisyon an ap fèt samdi 28 desanm 2019 a pati 9h nan maten

24 vues0 commentaire

Comments


bottom of page