top of page
Image de STIL

5 REZON OU DWE ACHTE « TCHALAS DU POSTULANT»

Tchalas du postulant se yon konpilasyon ansyen tchala fakilte Dwa Pòtoprens, Fakilte Syanzimèn, Etnoloji, INAGHEI, IERAH, CTPEA, ENST, ENARTS, ENIP, SAJ FANM, FO...


1. LI GEN 1540 KESYON KI SOTI NAN KONKOU DEJA


Kesyon sa yo konsène istwa, jeyografi, literati, sig ak èv, ki soti deja. Pa gen yon dokiman sou mache a w ap jwenn tout sa ladan l.


2. OU KA FÈ REPONS YO KONFYANS


Nou pran inisyativ elabore Tchalas du postulant paske gen anpil fo bèt nan tchala sou teren an. Nou pran swen pou n trete kesyon yo. Ou pa gen enterè ap etidye fo bèt nan anpil vye dokiman ki sou mache a.


3. PIFÒ RESPONS KESYON KI POZE NAN DÈNYE KONKOU FASCH; INAGHEI; FE; IERAH AK ENST NAN TCHALAS DU POSTULANT AN


Nan dènye konkou FASCH la se 18 sou 20 kesyon kilti jeneral la ki te deja trete nan tchala a. Pou INAGHEI se te 15 sou 20 kesyon yo. Se te preske menm bagay la pou ENST, IERAH, FE elatriye.Postilan ki nan team nou yo ki te gen tan ap etidye ladan l, byen jere tèt yo.


4. LI PI FASIL POU W ETIDYE NAN TCHALAS DU POSTULANT AN


Nou klase kesyon yo pa kategori, sa k ap pèmèt ou etidye yo pi byen. Yo pa melanje. Se pi fasil.


5. TCHALAS DU POSTULANT VALAB POU NENPÒT KONKOU KI GENYEN KONESANS JENERAL


Konesans jeneral pa gen fwontyè. Yon kesyon ki poze INAGHEI, ka poze nan nenpòt konkou nan nenpòt lè. Pou prèv, anpil kesyon ki woule FASCH ak INAGHEI deja woule nan dènye konkou ENST a. Postilan ki te jis konsantre yo sou tchala ENST sèlman jis boule paske yon postilan ki t ap woule nan tchalas du postulant reponn yo san grate tèt.


N.b: W ap jwenn Tchalas du postulant ak 500 goud nan LOKAL STICO nan antre enpas ki mennen nan FASCH la. Ou kapab fè rezèvasyon l pa Mon Cash nan 4705 8219 (Israël Jeune) ak 530 goud. Lè sa w ap rasire w ap jwenn yon egzanplè. Si w vle plis detay, ekri nou sou WhatsApp. Klike sou lyen sa

151 vues0 commentaire

Comments


bottom of page