top of page
Image de STIL

5 jou seminè klase bèt pou 25 postilan konkou admisyon FASCH 10 oktòb 2021 an

Ou pral konpoze nan konkou Fakilte Syanzimèn ane sa men w poko we klè ? Bèt yo fè espageti nan tèt ou? Yo an dezòd? Yo rebèl? Oubyen w pa genyen ditou? Ou pa bezwen fè tèt cho, Concours-Fac Haiti ap envite w nan yon seminè 5 jou l ap òganize soti 4 pou rive 8 oktòb ant 8tè ak 4trè nan lokal ACTIVEH ki chita kòl nan nimewo 9, ri Debussy Turgeau. Se ri ki prèske an fas DIGICEL la epi ki pase devan lopital Turgeau a.
Sou demand anpil postilan ki pa t gen chans antre nan youn nan team nou yo oubyen ki pa t gen chans ale nan prefak pou prepare konkou admisyon Fakilte Syanzimèn ki pral òganize 10 oktòb k ap vini la, estaf Concours-Haiti ap òganize seminè KLASE BET FASCH pou sèlman 25 postilan selon kapasite lokal la.


Pri seminè a se 1810 goud w ap peye davans sou Mon Cash nan nimewo 4705 8219 ki sou non Israel JEUNE. Nan frè sila, w ap jwenn yon egzanplè Tchalas du postulant ak dènye vèsyon 2021 en actualités a san bliye tout lòt dokiman nesesè pou konkou a.


N ap raple nan dènye konkou Syanzimèn ki te òganize nan mwa janvye 2021 an, se 12 postilan Concours-Fac Haiti ki te reyisi epi nou te bay 5e loreya konkou a. Anpil nan postilan nou yo te reyisi ak 220 sou 300 pou redaksyon ; 180/200 pou konesans jeneral ak 80/100 pou matematik lojik la. Nòt sa yo konfime kalite preparasyon ekip la fè ak postilan yo.Nou dwe mansyone tou sou 20 kesyon kilti jeneral la 18 te soti nan Tchalas du postulant an epi nenpòt 3 sou 5 egzèsis matematik nou te travay ak postilan yo te woule nan konkou a. Si w vle prepare konkou w san tèt cho, ou konn bon bò a deja. Ou kapab fè nou konfyans nan zafè prepare konkou fakilte sitou pou FASCH.


Men kijan 40tè seminè a ap repati :

  1. Techniques de rédaction (français et créole): 12h

  2. Culture générale : 10h

  3. Maths (logiques et combinatoire): 8h

  4. Concepts de base: 5h

  5. Tests (3/jour): 5h

Rapèl sou matyè konkou FASCH la:

  1. Rédaction (Français et Créole): 300 pts

  2. Culture générale : 200 pts

  3. Maths: 100 pts


Pou plis enfomasyon ekri nou sou WhatsApp lè w klike la

149 vues0 commentaire

Comments


bottom of page